Activitats d’estimulació cognitiva

Taller de memòria: per prevenir l’envelliment cerebral, promoure el manteniment de les capacitats mentals i entrenar l’ús d’estratègies per millorar la memòria i la resta de capacitats cognitives.

Psicomotricitat: activitats per afavorir el moviment corporal, la relació i la comunicació que la persona estableix amb l’entorn. (Per exemple: jocs de diana, aros, exercicis de consciència corporal, expressió facial, dinàmiques grupals, etc.).

Reminiscència: Tècnica basada en el record d’experiències passades gratificants amb l’objectiu de mantenir l’autoestima i la satisfacció (per exemple: taller de fotografies personals, records de la infància, imatges d’objectes i utensilis antics, anuncis de TV de la època, etc…).

Taller de lectura de premsa: Lectura de les notícies recents del dia amb l’objectiu de mantenir la connexió amb els successos actuals de la societat.

Musicoteràpia: Utilizació de la música i/o dels seus elements (sons, melodia, etc.,) amb l’objectiu de promoure la comunicació, l’aprenentatge, l’expressió i la socialització.