Activitats de rehabilitació física i funcional

Gimnàsia grupal.

Fisioterapia: Rehabilitació individual, tractament del dolor, edemes, reeducació de la marx, manteniment físic general.

Rehabilitació funcional: rehabilitació de capacitats manipulatives, reentrenament de les activitats bàsiques de la vida diària.

Estimulació multisensorial individualitzada (Font II): Teràpia individualitzada destinada a aquells residents que presenten dificultats de comunicació i interacció amb l’entorn i on s’utilitzen els sentits per potenciar el contacte amb la realitat i obtenir així respostes de la persona (contacte visual, verbalitzacions, moviments de búsqueda d’estímuls…). S’utilitzen materials sensorials com llums, olors, música, diferents textures, pesos, aigua amb diferent temperatura, etc.